artisti

Motívumok kiállítása

A HUSZKA JÓZSEF HAGYOMÁNYŐRZŐ EGYESÜLET TAGSÁGA CÉLUL TŰZTE KI NÉVADÓJA MUNKÁSSÁGÁNAK, EMLÉKÉNEK ÁPOLÁSA MELLETT AZT IS, HOGY A HUSZKA-FÉLE MOTÍVUM GYŰJTEMÉNYT AZ ÚJABBAN ELŐKERÜLT LELETANYAGOKKAL BŐVÍTI. EZEN TÚLMENŐEN AZ ÍGY ÖSSZEGYŰJTÖTT MOTÍVUMOKAT HUSZKA MÓDSZEREIVEL FELDOLGOZZÁK ÉS A KOR TECHNIKAI SZÍNVONALÁN MEGJELENÍTIK AZOKAT ÉS AZ ÉRDEKLŐDŐK ELÉ TÁRJÁK. ELSŐ VÁLLALÁSUK A KISKUN MÚZEUM GYŰJTEMÉNYÉNEK FELDOLGOZÁSA VOLT, PÁLYÁZATON BESZERZETT ESZKÖZÖK SEGÍTSÉGÉVEL. A MUNKA JAVÁT MOLNÁR ISTVÁN FESTŐMŰVÉSZ VÉGEZTE KIS LÁSZLÓ RESTAURÁTOR – FOTÓS SEGÍTSÉGÉVEL. 11000 DB TÁRGYAT VIZSGÁLTAK ÁT ÉS KERESTÉK RAJTUK  ELEINK MOTÍVUMAIT. A KIÁLLÍTÁS ANYAGA A TALÁLT DÍSZÍTÉSEK LEGSZEBBJEIT, LEGÉRDEKESEBB MOTÍVUMAIT MUTATJA BE. KÖSZÖNJÜK A NEA ÜGYNÖKSÉGÉNEK, HOGY TÁMOGATTA MUNKÁJUKATContinue Reading

45 éves a Gyulai Művésztelep

Egy remek megnyitón lehettem jelen a hódmezővásárhelyi Alföld Galériában. Az egész nap igazi tavaszi hangulatban telt. Ajánlom mindenkinek, hogy tekintse meg  a tárlatot. Óriási gyűjtemény, nagyszerű alkotásokkal. A sétáló utca pedig egyedülálló, széles, levegős alföldi város hangulatot teremtve modern és klasszikus építészeti stílusok ötvözésével. A kiállítást rendezte Pogány Gábor művészettörténész, megnyitotta Tóth Csaba festőművész. Megtekinthető 2013. április 14-től június 2-ig, naponta 10-17 óra között. A galéria hétfőnként zárva. Ajánlóhoz – klikk

Huszka nyomában…

A 2009-ben alakult Huszka József Hagyományőrző Egyesület vállalva a „kőhordó” szerepét, díszpolgárunk emlékét, munkáját megőrzi, a magyar nemzeti értékeket megbecsüli. E munkának egyik állomása a 2012-ben elnyert NEA-KK-12-M-1708 azonosítószámon nyilvántartásba vett, „A magyar díszítőművészet feldolgozása Huszka József nyomán” című pályázat, amelyet a Magyar Kormány Emberi Erőforrás Támogatáskezelő szervezete 900 000 Ft támogatásban részesített. A pályázati projekt során célunk, hogy a Huszka József halála óta előkerült régészeti, néprajzi anyagok motívumait – együttműködve a helyi, megyei, a Néprajzi és a Nemzeti Múzeummal – feldolgozzuk, digitalizáljuk, grafikusan ábrázoljuk; és az így keletkező anyagot a Huszka által megalkotott komplex rendszerben elhelyezzük. E munkához aContinue Reading

Petőfi szobor megújul

Köllő Miklós Petőfi Sándort ábrázoló köztéri szobrát 90 évvel ezelőtt állíttatta fel Kiskunfélegyháza városa. A trianoni békediktátum miatt az eredeti helyéről, Segesvárról Magyarországra menekített szobrot felajánlásoknak és közadakozásnak köszönhetően sikerült megvásárolni, amely 1922 februárjában érkezett szekéren Félegyházára. Az alkotásért több város is versengett, köztük Kiskőrös. Félegyháza kitartásának köszönhetően Vass József akkori vallás- és közoktatásügyi miniszter végül úgy döntött: „Méltányolva Kiskunfélegyháza város közönségének hazafias lelkesedését, úgy határoztam, hogy Petőfi Sándor ércszobra, Köllő Miklós alkotása Kiskunfélegyházán állíttassék fel.” Kilencven esztendő alatt jelentősen leromlott a szobor talapzatának állaga, és a felújítás halaszthatatlanná vált. A munkálatokra L. Simon László kulturális államtitkár támogatásának köszönhetően 10Continue Reading

WordPress

HTML5

CSS3

JavaScript Free