Móczár Károly kiállítás és emléktábla avatás 2015

moczar_meghivoMegpróbáljuk Móczár Károly festőművész lassan ködbe vesző alakját újra visszahozni a város művészeti emlékezetébe. Ez a tárlat újra felidézi festészetének jellegzetes vonásait, a már elfeledett stílusát. Ezzel a gondolattal kezdte megnyitó beszédét Rosta Ferenc művésztanár.
 

Meghatározó élménye volt az 1960-as évek vége felé Borsos Miklós és Amerigo Tot művészetével való találkozás. Az ő művészi kifejezéseik, a lekerekített szobrok, a „kavicsasszonyok” világa elemi erővel hatott a kisvárosi sematizmusban fuldokló alkotóra. A kavicsformák lágy ívelése, a hullámvonalak erőteljes játéka újszerűséget jelentett művészetében. Ebből adódott szándéka, hogy a kompozíciókat valamiféle ovális, vagy körformába írja. Hogy ez csupán útkeresés volt, ahogyan sokan tartották, vagy tényleges indulás egy új úton , azt már nem tudhatjuk meg.

Móczár Károly különös egyéniség volt. A benne rejlő gátakat átszakító művészi kifejezésvágy olykor extremitásokat eredményezett. Az alkotói szabadság szempontjából igen rossz időszakban lépett Kiskunfélegyháza művészi színpadára, és lett méltatlanul háttérbe szorított és elfeledett alkotója. Ez az utolsó pillanat, amikor még megmenthettük művészetét a teljes feledéstől, és visszaadhatjuk a város művészetének Móczár Károlyt – zárta gondolatait Rosta Ferenc.

Az augusztus végéig látogatható tárlat megnyitóján közreműködött Tóth Gyula előadóművész.

Hájas Sándor

http://felegyhazikozlony.eu/s_!news/i__5/i__4849

 

EMLÉK TÁBLA AVATÁSA KISKUNFÉLEGYHÁZA, DÓZSA GYÖRGY UTCA 13.

2015. május 22.

Tisztelettel köszöntöm valamennyi megjelentet! Meghatóan élem meg ezt a pillanatot, hogy köszöntő beszédet mondhatok MÓCZÁR KÁROLY festőművész szülői- és lakóházánál elhelyezett emléktábla leleplezése előtt.

Az ünnepi pillanat fénye mögött azonban negyven év távlatából is tragédia veti ránk árnyékát. A művész a karrierje csúcsán hirtelen távozott ötvennyolc évesen. Személyen nem ismerhettem. Viszont sokan itt közülünk személyes jóbarátai voltak. Az eltelt évtizedek alatt  emlékét felelevenítő barátai, kedves szomszédai, rokonai jókedéllyel és őszinte tisztelettel gondolnak rá. Az idei év szomorúsága, hogy felesége Margit néni ebben a pillanatban nem osztozhat velünk.

Találkozásunk lényege, hogy eltűnő életünk mulandóságát megcáfolva továbbadjuk örökségünk. Egy művész alkotó ember élete, géniusz mivoltja a munkásságából áll. A mi feladatunk, hogy becsülettel álljunk ki elveink mellett és támogatásunkkal ne hagyjuk feledésbe merülni, azt amit meg tudunk óvni, át tudunk adni.  Az idő kegyetlenül feledésre ítél mindent, viszont az értéket kötelességünk megőrizni.

Az emléktábla szóljon az elkövetkező generációknak.

Az emlékezést követően nyíló emlék kiállításon fognak találkozni megannyi összegyűjtött rajzzal, festménnyel, melyek munkásságának reprezentáns keresztmetszetét mutatja be.

A képek felajánlása mellett megköszönöm mindazoknak , hogy bizalmukkal és segítő szándékukkal részesei voltak a kezdeti lépéseknél, amelyek  egy alkotó ember, egy tanító életének folytatásaként az emlékeinken túl a halhatatlanok sorába emeli Móczár Károlyt.

Köszönöm megtisztelő figyelmüket.

Molnár István