Huszka nyomában motívum gyűjtés 2013

A 2009huszka_portre-ben alakult Huszka József Hagyományőrző Egyesület vállalva a „kőhordó” szerepét, díszpolgárunk emlékét, munkáját megőrzi, a magyar nemzeti értékeket megbecsüli. E munkának egyik állomása a 2012-ben elnyert NEA-KK-12-M-1708 azonosítószámon nyilvántartásba vett, „A magyar díszítőművészet feldolgozása Huszka József nyomán” című pályázat, amelyet a Magyar Kormány Emberi Erőforrás Támogatáskezelő szervezete 900 000 Ft támogatásban részesített.
A pályázati projekt során célunk, hogy a Huszka József halála óta előkerült régészeti, néprajzi anyagok motívumait – együttműködve a helyi, megyei, a Néprajzi és a Nemzeti Múzeummal – feldolgozzuk, digitalizáljuk, grafikusan ábrázoljuk; és az így keletkező anyagot a Huszka által megalkotott komplex rendszerben elhelyezzük. E munkához a támogatásból beszerzésre kerültek a digitalizáláshoz szükséges eszközök (fényképezőgép, számítógép, állvány, fotótechnikai eszközök). A digitalizálást és a grafikai ábrázolást Molnár István grafikus, festőművész, a Holló László Képzőművészeti Kör tagja végzi. Legelőször a Kiskun Múzeummal kötött együttműködés alapján, az ott nyilvántartott múzeumi anyagok (pásztoreszközök, néprajzi és régészeti anyagok) díszítőelemeinek feldolgozása történik meg. Egyesületünk hosszabb távú céljai között szerepel további múzeumok anyagainak feldolgozása, illetve a Huszka-féle tematika és a modern néprajz szerinti értékelése, publikálása, kiadása írott és elektronikus formában, illetve az eredmények kiállításokon történő bemutatása. Céljaink eléréséhez újabb pályázatot nyújtottunk be, amely befogadásra került. Pozitív elbírálás esetén folytatni tudjuk a megkezdett tudományos munkát, ami által a Kiskunfélegyházán és környékén fellelhető népi motívumok, díszítőelemek feldolgozása megtörténhet. Őrizzük meg a magyar nemzet értékeit Huszka József „kőhordóiként”!

Huszka József Hagyományőrző EgyesületDongó József, Huszka József Hagyományőrző Egyesület

Huszka József, rajztanár, művészettörténész, néprajzkutató, közíró, festő, a magyar ornamentika kutatója; Kiskunfélegyháza szülötte, 2007-től posztumusz díszpolgára.  Nagy hatással volt rá a székely nép élő művészete, ami a magyarság eredetének kutatására ösztönözte. Huszka volt a magyar népművészet egyik első felfedezője, gyűjtője és dokumentálója (rajz, fénykép). Örök értékű munkássága nemzeti kincsünk. Munkájáról ő maga így írt 1930-ban,  A magyar turáni ornamentika c. könyve előszavában: „A mai magyarság bálványimádó módjára teljesen behódolt a nyugati civilizációnak, és nem becsüli a sajátját, sőt lenézi és parasztosnak tartja ezt az ornamentikát. Ez elé a fajmegtagadó, nemzeti önérzetet tipró és megsemmisítő áradat elé akartam egy követ dobni munkám anyagának összegyűjtésével és ismertetésével, gondolván, hogy majd csak akad több kőhordó is.”

Ízelítőnek néhány vázlat és hivatkozás:

Várdai Szilárd: Magyar díszítmények

rajz_minta_v1 rajz_minta_v2 OLYMPUS DIGITAL CAMERA