Dimenziók MAOE kiállítás 2019

Kedves Kollegák, MAOE Tagok a Dimenziók című kiállításunkon az alábbi alkotók pályázati munkái fognak szerepelni: A. Bak Péter, A. Varga Imre, Ágh Eszter, Agócs József, Ágoston Ildikó, Akiram, Aknay János, Aknay Tibor, Ale Ildikó, Almer Zsuzsa, Ambrits Tamás, Amtmann-né Hédervári Zita, Apáti-Tóth Sándor, Aranyi Sándor, Ardai Ildikó, Ardey Edina, Árkossy István, Árnyas Koppány Ákos, Árvay Zolta, Ásztai Csaba, Ázbej Kristóf, B. Csernyánszky Katalin, B. Gömbös Ilona (Bóka Sándorné), B. Molnár Zsuzsa, B. Nagy Gabriella, Bábás Erika, Bácskai Bertalan, Bakacsi Lajos, Bakos Ferenc Péter, Baky Péter, Balló Andrea, Ballonyi Pál Margit,…

Huszka József emléktábla avatása 2019

Huszka József emléktábla avatása 2019. Emléktáblát avatott a Huszka József Hagyományőrző Egyesület névadójuknak, a rajztanár, néprajzkutató, műgyűjtő, a város díszpolgára tiszteletére, a róla elnevezett téren november 20-án, a volt zeneiskola homlokzatán.A hagyományőrző egyesület azzal a céllal jött létre a kétezres évek elején, hogy ápolja a méltatlanul elfeledett díszpolgár emlékét. Az emléktáblát Molnár István képzőművész készítette. Az emléktábla leleplezésekor Kollár László önkormányzati képviselő elmondta, hogy a civil szervezet tevékenységével párhuzamosan a Huszka József Baráti kör lelkes hagyományőrzői is hasonló célokat fogalmaztak meg. Tagjainak köszönhető például, hogy Félegyháza 2007-ben díszpolgárrá választotta Huszka…

Holló László-díj 2017

Holló László születésének 130. évfordulóján adták át a Holló-díjakat. Idén két díjat is kiadtak: az egyiket Molnár István, a másikat pedig dr. Ujvári Zoltán kapta.   Az idei évet Holló László Emlékévnek nyilvánította a félegyházi képviselő-testület azzal a céllal, hogy méltó módon emlékezzenek a város díszpolgárára, a Kossuth-, Munkácsy-, és Szinyei-díjas érdemes és kiváló művészre. Az emlékév nyitányaként adták át a Holló-díjakat a Kiskun Múzeum Holló-termében. A díjat a debreceni egyetem néprajztudósa, Ujvári Zoltán alapította harminc évvel ezelőtt a művész özvegyének, Maksa Olgának a támogatásával. A professzor a díj létrehozásával…

Portrék Holló László emlékére 2017

Ingyenes, kreatív portrérajzoló foglakozást tartottak március 25-én a Kiskun Múzeumban. A rendezvénnyel a 130 éve született Holló László portréfestészetére kívánták felhívni a figyelmet. A foglalkozásra a Holló László Képzőművész Kör tagjain kívül mások is jelentkeztek, és mondhatni a közösen eltöltött idő meghozta gyümölcsét. A rendhagyó alkalmon két portrét készítettek a művészek: délelőtt egy férfi, délután pedig egy hölgy arcképét vetették papírra. A közös alkotást Molnár István, Holló László-díjas félegyházi festőművész vezette, aki útmutató tanácsaival szívesen segítette a jelenlévőket. Elmondta, hogy a portrérajzolás csak az első állomás volt, április 29-én ismét…

Móczár Károly kiállítás és emléktábla avatás 2015

Megpróbáljuk Móczár Károly festőművész lassan ködbe vesző alakját újra visszahozni a város művészeti emlékezetébe. Ez a tárlat újra felidézi festészetének jellegzetes vonásait, a már elfeledett stílusát. Ezzel a gondolattal kezdte megnyitó beszédét Rosta Ferenc művésztanár.   A művész munkásságát méltatva elmondta: remek indítást kapott, a sors kivételes talentummal ruházta fel. A XX. század egyik legnagyobb magyar festőművészétől tanulhatott, Aba-Novák Vilmostól. A „barbár zseni”, ahogyan Picasso nevezte, etalon lett a fiatal festő életében. Műtermének közepére mesterének egy plakát-önarcképét helyezte. Mérce és emlékeztető gyanánt. Meghatározó élménye volt az 1960-as évek vége felé…

Huszka nyomában motívum gyűjtés 2013

A 2009-ben alakult Huszka József Hagyományőrző Egyesület vállalva a „kőhordó” szerepét, díszpolgárunk emlékét, munkáját megőrzi, a magyar nemzeti értékeket megbecsüli. E munkának egyik állomása a 2012-ben elnyert NEA-KK-12-M-1708 azonosítószámon nyilvántartásba vett, „A magyar díszítőművészet feldolgozása Huszka József nyomán” című pályázat, amelyet a Magyar Kormány Emberi Erőforrás Támogatáskezelő szervezete 900 000 Ft támogatásban részesített. A pályázati projekt során célunk, hogy a Huszka József halála óta előkerült régészeti, néprajzi anyagok motívumait – együttműködve a helyi, megyei, a Néprajzi és a Nemzeti Múzeummal – feldolgozzuk, digitalizáljuk, grafikusan ábrázoljuk; és az így keletkező anyagot…

Petőfi szobor megújul 2013

Köllő Miklós Petőfi Sándort ábrázoló köztéri szobrát 90 évvel ezelőtt állíttatta fel Kiskunfélegyháza városa. A trianoni békediktátum miatt az eredeti helyéről, Segesvárról Magyarországra menekített szobrot felajánlásoknak és közadakozásnak köszönhetően sikerült megvásárolni, amely 1922 februárjában érkezett szekéren Félegyházára. Az alkotásért több város is versengett, köztük Kiskőrös. Félegyháza kitartásának köszönhetően Vass József akkori vallás- és közoktatásügyi miniszter végül úgy döntött: „Méltányolva Kiskunfélegyháza város közönségének hazafias lelkesedését, úgy határoztam, hogy Petőfi Sándor ércszobra, Köllő Miklós alkotása Kiskunfélegyházán állíttassék fel.” Kilencven esztendő alatt jelentősen leromlott a szobor talapzatának állaga, és a felújítás halaszthatatlanná vált.…